Ali Yaşar Kişisel Web Sitesi ana sayfa      |      basından      |      iletişim     
Çağrı; Irak çok mu ırak?
Sevdiğim Şiirler
Gönül Er`lerine / Sır / Kimseleri ayrı tutma

 

Gönül Er`lerine

Dâvânız Burağınız
Gönüller durağınız
Ozan İlo yansında
Olsun yol çerağınız...

***

Sır

Bilinmek diledi, nûr`undan verdi,
Sır`rı Sır`dan nûr`un, akmasıdır sır!
Âşık oldu, Ona.. alemler serdi,
Ayın iki parça, `Şak`masıdır sır!

Eyüp`le, Yûsuf`u, nefsinde karıp,
Onların ibretli hallerin görüp,
Tövbe-i nasûh`la, huzura varıp;
Günâh yırtığını, dikmesidir sır!

İki kul var ise, gizli görüşüp,
Üçüncüsü Allah, sırra karışıp,
Hakk`a mutî olup, nefsle barışıp;
Sûretten sîreti, dökmesidir sır!

Şükürle avlayıp, sâbırı, şerden,
İlim deşirûben, gittiği yerden,
Arınıp; Riyâ`dan, kibirden, kirden;
Günde beş kez, Mi`rac çıkmasıdır sır!

Kıyâmdan, ruküye, ruküden secde,
Her rekâtta ayrı, gelecek vecde,
Dâhi dağ başında, dâhi ki, Hac`da;
Kulun hücre hücre, çökmesidir sır!

Elest ayrı bir sır, Adem, Havva `da,
Belâ, bend olunan yâr`dır, dâvâda,
Nakkaş, nakşeylemiş, gör Masivâda;
Kulun işâreti, sökmesidir sır!

İnsanı balçıktan, donadı Allah,
Akıl nimetiyle, gönedi Allah,
Secdeyle Melekler, sınadı Allah;
Şeytânın secdeden, sekmesidir sır!

Hele bir müddetcik, Balıkla gez de,
İlahi muradı, kavrayıp, sez de!
İnni küntü minezzalimin! Öz de;
Yûnus`a, Yunusta, bakmasıdır sır!

Cümle mahlukâtın dilinden döker,
Süleyman mülkünden, Irmaklar akar,
Bir yıl mesafeye, bir ânda bakar;
Belkıs`ın, yürürken ürkmesidir sır!

Davut`a hamurdur, büker demiri,
Azar onla, küfrün döker Samiri,
Elmastan ayıran, nedir Kömür`ü?
Nûr`un, zûlümâtı, yıkmasıdır sır!

Zayıf, mazlum demez, yeterse gücü,
Mahlûkun hepsine, kesilip öcü,
Azgın ve saldırgan, Yecüc Mecüc`ü;
Zülkarneyn`in, sûr`a, tıkmasıdır sır!

Sırrı Sır`dan olan, erde, gecinde,
Çözersin soruyu, akıl fıçında!
Asırlar boyunca, suyun içinde;
Fravn`ı secdede, bükmesidir sır!

Rûhundan üfledi, babasız doğdu,
Bîiznillah dedi, ölüler ``sağ``dı,
Emr-i İlâhiyle, göklere ağdı;
Çarmıhtan, boş hayal çıkmasıdır sır!

Sır`rın sırrı yâr`dır, bende olalım,
Belî, deyip varıp, imân dolalım,
Bu devlet, bir ulu nimet bilelim;
Saçtı misk`in nas`a, kokmasıdır sır!

Malazgirt`le vurdu, Alparslan mührü,
Vasiyet-i Bursa, Kar`Osman mehr`i,
Resül-ür Rahmetin müjdesi cehr`i;
Fatih`in, Bizans`a tekmesidir sır!

Bir zarın içinde, kara mağradan,
Güneş`i, Ay`ı yok, rızkı doğrudan!
Nütfeyken can mührün, söküp tuğradan;
Azrail`in canı, sıkmasıdır sır!

Rahmetin, gazabı, geçtiğin duyup,
Oturup bıkmadan, suçların sayıp,
Tövbe lütufuyla, günâhı yuyup;
Akıp gelen yaşın, me`kmesidir sır!

Hakk, kulun önüne deliller koyar,
Küfr-ü inâdidir, bahane sayar!
Göremez, anlamaz, aşikâr mi`yar;
Hakk bilmez nâdanın, mıkma`sıdır sır!

Deme bu ne için? Seyret, sabırda,
Neticesi nedir? Görürsün durda!
Lâkin insan acul, zorlayıp, yor da;
Hızır`ın, Musa`dan, bıkmasıdır sır!

Resül`ün göz nûru, Fatma`ya sezâ,
Allah`ın Arslanı, çok çekti ezâ,
Aşikârken vak`a.. kazaya rızâ;
Bir semmli hançerin, sakmesidir sır!

Ahkâm-ı Kur`ân`a, hizmet murâdı,
Ümmete, selâmet yolu aradı,
Saltanât güdenler, ayak diredi;
Ca`de.. Hasan`a zehr, ekmesidir sır!

Ömrünce, hakîkât ışığın saçıp,
Zâlimler zûlmüne, bayrağın açıp,
Hazreti Hüseyn`in, ser`inden geçip,
Beynlere özgürlük, kakmasıdır sır!

Ayandı Resül`e, hikmeti görde,
Yezid`e küfürü, oluben perde,
Sahra-yı Kerbelâ, denilen yerde;
Ehl-i Beyt kanını, dökmesidir sır!

Gönülleri birdi, dilleri Tekbir,
Dicle`yle araya, küfür girdi sûr,
Ehl-i Beyt, kılınçtan geçerken, bir bir;
Al`asker`e halâs, sukm`asıdır sır!

Hasıl-ı kelam bu; Ey OZAN İLO!
Bütün bu sırların yazanı da, O,
Bildin sandıkların bir kenara ko;
Ateşin, ateşi yakmasıdır sır! ..

 

***

 

 

Kimseleri ayrı tutma

 

Türk’te biziz, kürtte biziz
Biz ayrılmaz bir bedeniz
Alevîsi, Sünnîsiyle
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Nedir bu sen ben kavgası
Niye fitne kumkuması
Menfaattir curcunası
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Topla hele Laz, Çerkez’i
Döndükleri ’BİR’ merkezi
Fert fert dinle, duy herkesi
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Vatan bizim vatanımız
Döktük nice kanlarımız
Binler fedâ canlarımız
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Bir cephede biz vuruştuk
Adâlette biz yarıştık
Sen-ben olduk, tez karıştık
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Rabbimiz bir, Kıblemiz bir
Mescidimiz, kubbemiz bir
Fıtrâten bak habbemiz bir
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Peygamber ve kitabımız
Bir’dir cümle hak varımız
Hâinlerden ahzar’ımız
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Niyâz kılıp Rabbimize
Versin diye Vahdet bize
Şefkât sağsın gönlümüze
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Gelin hele gelin gelin
Kalbinizden kîni silin
Huzur ancak Hakk’ta bilin
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Hakk’a gönül verdin ise
Tefrikâyı yerdin ise
Hakk için sev sevdin ise
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Her neye bak Hakk görürsün
O’ndan nişân çok görürsün
Dön nefsini yak görürsün
Cümle ben-i Âdemdeniz.

Ozan İlo söz uzatma
Vahdet söyle; Siz-biz katma

Kimseleri ayrı tutma
Cümle ben-i Âdemdeniz.

 

 

Aşk oduyla yandığı çilesini bal eylemiş

Yusufiyeli yiğit dava eri, ülkü sevdalısı

Ozan İLO (İlhami ERDOĞAN) gönüldaşımıza

En derin sevgi ve saygılarımla...

 

 


Sevdiğim Şiirler
Şiir Adı Şair Adı
» Can Dostum / Yolun açık olsun / Şimal Yıldızı Muhammed Ali TOPÇU
» Ali Munzur / Aldırma Reis / Nan Gibi İbrahim SADRİ
» Çoğu gitti azı kaldı / Gurbet / İntihar Çiçeği / Olmadı / Ilgaz`ım / Biz olduk Yitik Sevdalar
» Betonlara çarpan Türkü / Bitmedi kışım / Omuz omuza / Eyvallah / Üşüdük sanma Orhan Seyfi ŞİRİN
» Neylemeli / Ecdada borcumuz / Azerbaycan-Türkiye Bahtiyar VAHAPZADE
» Göç / Kazak Mezarlığı / Aral`a Ağıt / Elif`e sözüm vardı Ali AKBAŞ
» Leyla`ya / Defterim nerdesin? / Benim yalnızlığım sana da yeter / Süleyman Ağa BAYDİLİ
» Gönül Er`lerine / Sır / Kimseleri ayrı tutma Ozan İLO (İlhami ERDOĞAN)
» İstek / Öç zamanı / Kerkük kimin yanayım / Selam Alperen Mehmet ERTUĞRUL
» Yakıver gitsin / Uyanın hey / Haberimiz yok Cemal GÖREN
» Sehpalarda Zafer Var / Cihad Çiçeği / Beni yaşarken anla Süleyman KALAYCI
» Ben ki / Diriliş Lütfi KİREÇCİ
» Mehmedim / Ahıska Türküsü Fuat AZGUR
» El kimin / Hayder Baba / Aman Ayrılıg ŞEHRİYAR
» Türk Dili-Garipname Aşık PAŞA
» Yemen 1-2 Aşık Sülük Hüseyin
» İnsan beğenmez (Hiciv) Aşık SEYRANİ
» İskan Türküsü Barak Ozan DEDEMOĞLU
» Sefil Baykuş / Ağıt Kağızmanlı Hıfzi
» Avşar Elleri / Can evimden vurdu felek / Bomboş geldik Kaman`a Dadaloğlu
» Koca Yürekli Adam / Özüm Sırrı ÇINAR
» Güzel Türkistan Abdülhamit SÜLEYMAN (ÇOLPAN)
» Çırpınırdın Karadeniz Ahmet CEVAT
» Nedir benim yandığım Ozan VİRANİ
» Bak görürsün / Şemdinli`den Telefon / Düşman mısın Dünya / Gurbette ölürsem Ozan ARİF
» Fetih Marşı / Bayrak Arif Nihat ASYA
» Malazgirt Marşı / Meydan Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOĞLU
» Nasıl kurtardık / Ülkücü Bozkurt`um Abdulvahap KOCAMAN
» Ihlamurlar çiçek açtığı zaman Bahaettin KARAKOÇ
» Şehidin Destanı / Gülce Ömer Lütfi METE
» İşte Meydan / Olmayınca Şah Hatayi (Şah İsmail)
» Bu yıl bu dağların karı erimez / Gafil gezme şaşkın Pir Sultan ABDAL
» Garip hal / Kalbimde inançla / Rica /Bulgaristan Recep KÜPÇÜ
» Anadolu / Sen Sen Sen / Turan Yavuz Bülent BAKİLER
» Türkiye`m / Şimdiki zaman çekiminde bir mahkuma mektup Dilaver CEBECİ
» İstiklal Marşı Mehmet Akif ERSOY
» Bir güzel ÜLKÜ / Vur Emri / Seni düşünürüm / İsyanlı Sükût Abdurrahim KARAKOÇ
» Vay Kurban / Ay Karanlık / Bu Zindan, Bu Kırgın Ahmed ARİF
» Yıkılsın Hapishane / Kerkük`üm / Yüce Kerkük / Tek Kerkük Benim Sadun KÖPRÜLÜ
» Bağlar / Veremem / Söyleyin / Başlar / Bir Güzele Aşık REYHANİ
» Sakarya Türküsü / Canım İstanbul / Zindandan Mehmed`e Mektup Necip Fazıl KISAKÜREK
» Gurbetten Mektup Yusuf AKGÜL (Yusuf AKHASANOĞLU)
» Hilâl / Sonbahar Cem TOPUZ

Sesli Şiirler
 
» Ezgili Şiirleri indirmek için tıklayınız...
 
Sesli Şiirler
Şiir: Adım Çanakkale Soyadım Geçilmez
Okuyan: Muhammet Kalem
  
Şiir: Gül Türkistan
Okuyan: Fatih ŞİMŞEK
  
Şiir: Günahım Kadar Sevmedim
Okuyan: Fatih Oğuz
  
 
Sesli Şiirler

Mail listeme üye kaydı yaparak
Tüm yeniliklerden haberdar olabilirsiniz
Adınız Soyadınız

E-Mail Adresiniz


Çağrı Kitabımız Çıktı
 

© 2006 - 2008 / Tüm Hakları Saklıdır
tasarım & uygulama : cem topuz
Biyografim Şiirlerim Sevdiğim Şiirler Kitaplarım Tavsiye Kitaplar Dijital Kitap Fotoğraflar Makaleler Ziyaretçi Defteri İletişim